Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Kadra 2019

mgr Katarzyna Pytko - Kiełkowska – kierownik Ośrodka, pedagog, specjalista z zakresu zarządzania w organizacjach pomocy społecznej i w ochronie zdrowia


mgr MAGDALENA WOJNAR - mgr psychologii , psychoterapeuta (nr 189) i superwizor psychoterapii (nr 49) Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr AGNIESZKA TURKOT - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PTP nr 502

mgr MARTYNA OLCZYK - mgr psychologii , ukończone szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP; członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

mgr PAWEŁ FUKSIEWICZ - mgr psychologii, ukończone szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP w Ośrodku Szkoleń Systemowych, który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył szkolenie z zakresu psychotraumatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji klinicznej.

mgr BARBARA BIALIKIEWICZ - psycholog, ukończone całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Katedrze Psychiatrii CM UJ (atest PTP); członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

mgr AGATA JOANNA CYGANIEWICZ - psycholog; w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP; doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej UJ

mgr DOROTA OTWINOWSKA -psycholog; ukończone szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty PTPI; ukończone kursy: integratywna terapia zaburzeń depresyjnych; integratywna terapia zaburzeń lękowych; diagnoza kliniczna DSM IV; psychoterapia i poradnictwo; warsztat dla specjalistów pracujących z rodzinami; hipnoza kliniczna w psychoterapii, pomocy psychologicznej, poradnictwie i medycynie; psychoterapia par; psychoterapia jedzących za duzo; choroba i smierć - od walki i lęku do spokoju i miłości. Staże w Kinice Psychiatrii w Riedstadt (Niemcy) i Katedrze Psychoterapii Cillegium Medicum UJ

mgr MARTA KOGUT – LECHOWICZ – psycholog, ukończony kurs systemowej terapii rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych (atest PTP); prowadzenie sesji konsultacyjnych i psychoterapii par i rodzin

mgr KATARZYNA PODGÓRSKA – psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapii „Terapia rodzin” w Ośrodku Szkoleń Systemowych (atest PTP); wykładowca akademicki, trener, coach


mgr BEATA BYSTRANOWSKA - ukończone studia z zakresu seksuologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty GESTALT

mgr ANNA PASTERNAK - pedagog, uprawnienia w zakresie mediacji rodzinnych, ukończone szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin, członek Sekcji Psychoterapii PTP

mgr MONIKA SOWA - PYRA - pedagog, ukończone Studium Pomocy Psychologicznej, w trakcie szkolenia całościowego do certyfikatu psychoterapeuty PTP

mgr ANNA DOBECKA – pedagog, w trakcie szkolenia do certyfikatu PIPI

mgr PIOTR SUŁEK – psycholog,  w trakcie szkolenia do certyfikatu KBdsPN

mgr MONIKA GZYL - psycholog, w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, afiliowanego przy Europejskim Stowarzyszeniu New Lacanian School (NLS)

 mgr ANTONI GRZYBOWSKI – psycholog, w trakcie szkolenia całościowego do certyfikatu psychoterapeuty PTP; doktorant w Zakładzie Psychologii Społecznej UJ

mgr EDYTA FUGAS – pedagog, ukończone szkolenie całościowe do certyfikatu psychoterapeuty PTP; socjoterapeutka, logopeda, oligofrenopedagog

mgr BARBARA TARGOSZ – psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP

mgr AGNIESZKA JAKUBICZKA – psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP

mgr ALEKSANDRA ZABOROWSKA - psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP

mgr MAGDALENA WYKA - psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTPpracownicy pierwszego kontaktu:


Lucyna Dąbal

Anna Tekiela

 


Newsy

17.06.2019 Warsztaty dla opiekunów i ich podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną


czytaj »