Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Kadra 2021

lek. med. Danuta Zyblikiewicz – specjalista psychiatra, II stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii dziecięcej

lek.med. Stanisław Dumania  – specjalista psychiatra. II stopień psychiatriiTERAPEUCI:

 
mgr Gzyl Monika – psycholog, w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, afiliowanego przy Europejskim Stowarzyszeniu New Lacanian School (NLS)


mgr Iwańska Wioleta - psychoterapeuta w procesie certyfikacji PTP, asystent psychodramy wg Moreno, aktualnie w trakcie szkolenia I stopnia. Certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodych dorosłych oraz młodzieży. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji. W swojej pracy kieruje się standardami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty i zasadą poufności. Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego a także w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.


mgr Kuzian Martyna - psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego kursu psychoterapii w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia podyplomowe Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa, roczny kurs Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży oraz kurs Trenera Umiejętności Społecznych.

 
mgr Pawłowska Michalina – psycholog, w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty organizowanego przez Fundację „Kontekst” na rzecz Rozwoju Psychoterapii i terapii Rodzin, pracuje z młodzieżą

 
mgr Pawłowska-Fugas Edyta – pedagog, ukończone szkolenie całościowe do certyfikatu psychoterapeuty PTP; socjoterapeutka, logopeda, oligofrenopedagog


mgr Skrzypek Paweł - mgr psychologii. Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek Psychologia kliniczno-sądowa. Obecnie kształcę się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym


mgr Stecura Olga – psycholog, w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, ukończone studia podyplomowe z kryzysów psychologicznych i interwencji kryzysowej


mgr Sułek Piotr – psycholog


mgr Szeląg Aleksandra – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filozoficzny - Psychologia) z ukończoną ścieżką specjalizacyjną psychologii sądowej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych Resocjalizacja i Socjoterapia /Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego/. Ukończony kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Pracy z Genogramem. Aktualnie właścicielka strony poświęconej psychoedukacji www.psychotki.pl 


mgr Tarasek Paulina – psycholog, w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP


mgr Wawrzkowicz Sylwia – psycholog, w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP


mgr Kołakowski Piotr – magister psychologii, w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie; staż kliniczny odbył na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Babińskiego, uczestniczył m.in. w warsztacie "Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia"; interesuje się psychologią zdrowia oraz religii PRACOWNICY REJESTRACJI:

mgr Anna Tekiela
Agnieszka Ścióg 


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »